O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu Teddy

Stowarzyszenie Teddy to organizacja pożytku publicznego, której działania są inspirowane wartościami i dziedzictwem Tadeusza Pietrzykowskiego – człowieka, który stał się symbolem odwagi i niezłomności. Nasze stowarzyszenie czerpie z bogatej tradycji boksu, aby wychowywać młode pokolenia w duchu sportowego fair play oraz wzajemnego szacunku.

Misja i Cele

Misją naszego stowarzyszenia jest wsparcie młodzieży poprzez sport, z szczególnym naciskiem na boks. Dążymy do tego, aby starsi i doświadczeni sportowcy przekazywali swoją wiedzę młodszym, co jest naturalnym odniesieniem do tradycji mistrz-uczeń, będącej w boksie niezmiernie ważną. Utrzymujemy się dzięki wsparciu darczyńców i darowiznom, które pozwalają nam realizować nasze projekty oraz organizować wydarzenia promujące zdrowy styl życia.

Działania

Stowarzyszenie Teddy organizuje treningi, warsztaty i turnieje bokserskie, które są nie tylko okazją do nauki i rywalizacji, ale również szansą na budowanie trwałych, pozytywnych relacji między uczestnikami. Stale współpracujemy z lokalnymi szkołami, centrami młodzieżowymi i innymi organizacjami, aby promować boks jako sposób na zdrowe, aktywne życie.

Zaangażowanie Społeczne

Jako organizacja pożytku publicznego, aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej, prowadząc programy edukacyjne i prewencyjne, które mają na celu nie tylko rozwój sportowy, ale także kształtowanie postaw prospołecznych i zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym. Staramy się, aby każde działanie miało głębszy sens i przyczyniało się do lepszego jutra naszych podopiecznych.

Dołącz do Nas

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspierać rozwój młodzieży i wierzą w wartości, jakie niesie ze sobą sport. Jesteśmy otwarci na każdego, kto chce przyczynić się do naszej misji – zarówno jako wolontariusz, sportowiec, trener czy darczyńca. Dołączając do nas, masz szansę być częścią wspólnoty, która codziennie inspiruje i edukuje, budując lepszą przyszłość na fundamencie tradycji i doświadczenia.

O patronie

Tadeusz Pietrzykowski, znany również jako „Teddy”, urodził się w 1917 roku w Warszawie. Już od młodych lat wykazywał ogromne zainteresowanie sportem, szczególnie boksem, w którym szybko zyskał uznanie jako utalentowany zawodnik w wadze piórkowej i lekkiej. Jego życie sportowe zostało brutalnie przerwane przez wybuch II Wojny Światowej, a jego odwaga i niezłomność miały być wystawione na najcięższą z prób.

Podczas wojny, Tadeusz Pietrzykowski został deportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie jego umiejętności bokserskie stały się środkiem do przetrwania. W obozie „Teddy” stał się legendą, walcząc w nielegalnie organizowanych walkach bokserskich, które, choć były źródłem rozrywki dla strażników, dawały mu i innym więźniom szansę na dodatkowe porcje jedzenia i krótkotrwałą ulgę od okrutnej rzeczywistości obozowej.

Po wojnie Tadeusz kontynuował swoją pasję do boksu, jednak równie dużo energii poświęcił na pracę z młodzieżą i promowanie sportu jako narzędzia do budowania charakteru, zdyscyplinowania i poczucia wspólnoty. Jego życie po wojnie było poświęcone nie tylko osobistym sukcesom sportowym, ale także wspieraniu rozwoju młodych ludzi poprzez sport.

Dziedzictwo Tadeusza Pietrzykowskiego to nie tylko historia sportowych sukcesów, ale przede wszystkim opowieść o niezłomności, odwadze i determinacji. To właśnie te wartości stały się inspiracją dla Stowarzyszenia Teddy, które nosi jego imię i dąży do tego, aby poprzez sport, a w szczególności boks, kształtować młode pokolenia w duchu najwyższych wartości.

Pamięć o „Teddy”

Tadeusz Pietrzykowski jest patronem naszego stowarzyszenia, a jego postać i życiowe dokonania są dla nas wzorem do naśladowania. Jego duch i ideały są obecne we wszystkich naszych działaniach, motywując nas do pracy na rzecz społeczności i młodzieży. Pamięć o „Teddy” i jego niezwykłym życiu jest nieustannie pielęgnowana w ramach naszych programów edukacyjnych i treningowych, przypominając każdemu z nas, że sport może być drogą do wielkich osobistych i społecznych zmian.