Nasza Misja

Misja i Cele

Misją naszego stowarzyszenia jest wsparcie młodzieży poprzez sport, z szczególnym naciskiem na boks. Dążymy do tego, aby starsi i doświadczeni sportowcy przekazywali swoją wiedzę młodszym, co jest naturalnym odniesieniem do tradycji mistrz-uczeń, będącej w boksie niezmiernie ważną. Utrzymujemy się dzięki wsparciu darczyńców i darowiznom, które pozwalają nam realizować nasze projekty oraz organizować wydarzenia promujące zdrowy styl życia.

Działania

Stowarzyszenie Teddy organizuje treningi, warsztaty i turnieje bokserskie, które są nie tylko okazją do nauki i rywalizacji, ale również szansą na budowanie trwałych, pozytywnych relacji między uczestnikami. Stale współpracujemy z lokalnymi szkołami, centrami młodzieżowymi i innymi organizacjami, aby promować boks jako sposób na zdrowe, aktywne życie.

Zaangażowanie Społeczne

Jako organizacja pożytku publicznego, aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej, prowadząc programy edukacyjne i prewencyjne, które mają na celu nie tylko rozwój sportowy, ale także kształtowanie postaw prospołecznych i zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym. Staramy się, aby każde działanie miało głębszy sens i przyczyniało się do lepszego jutra naszych podopiecznych.